Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
GL
29
40
05/82 → 10/86

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Не е монтиран филтър
Други филтри