κατασκευαστής

Σειρά μοντέλου

Τύπος μοντέλου
Κωδικός κινητήρα
Kw
PS
Έτος κατασκευής
AAK, AAU, ACM, HZ
33
45
08/85 → 09/94

Αέρας
  • Κωδικός κινητήρα ACM + HZ
  • Κωδικός κινητήρα AAK, AAU, HZ
Λυπαντικό
  • 10/90->
  • ->07/92
  • 08/92->
Καύσιμο
  • Κωδικός κινητήρα ACM + HZ
  • Κωδικός κινητήρα ACM + HZ
  • Κωδικός κινητήρα AAK + AAU
Φίλτρο εσωτερικού χώρου
Δεν υπάρχει τοποθετημένο φίλτρο
Λοιπά φίλτρα