κατασκευαστής

Σειρά μοντέλου

Τύπος μοντέλου
Κωδικός κινητήρα
Kw
PS
Έτος κατασκευής
D 24
60
82
08/84 → 07/88

Αέρας
Καύσιμο
Φίλτρο εσωτερικού χώρου
Λοιπά φίλτρα