κατασκευαστής

Σειρά μοντέλου

Τύπος μοντέλου
Κωδικός κινητήρα
Kw
PS
Έτος κατασκευής
B12D1, LMU
55
75
01/08 →
B12D1, LMU
62
84
04/08 →
B12S1, F12S3, LY4
53
72
02/06 →
74
101
04/08 →
F14D3
69
94
03/06 →
F15S3
62
84
01/05 →
A16DMS, LXV
77
105
01/08 →