Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
BTS
77
105
06/06 → 11/09

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
  • for vehicles with fuel return system
  • for vehicles without fuel return system
  • с вграден регулатор за налягане: 3,0 bar
  • for vehicles without fuel return system
  • с вграден регулатор за налягане: 4,0 bar
Филтър купе
  • for mounting without plastic frame
  • Biofunctional cabin filter
Други филтри