Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
AZQ, BME
47
65
11/01 → 07/07

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
  • for vehicles with fuel return system
  • без вграден регулатор на налягане
  • for vehicles without fuel return system
  • for vehicles without fuel return system
  • с вграден регулатор за налягане: 3.0 bar
  • 10/05->
  • for vehicles without fuel return system
  • с вграден регулатор за налягане: 4.0 bar
Филтър купе
  • for mounting without plastic frame
  • Biofunctional cabin filter
Други филтри