Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
HH
44
60
10/81 → 07/83

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Не е монтиран филтър
Други филтри