Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
B200K
76
103
09/88 → 08/90

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Други филтри