Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
EJ20
155
211
12/96 → 12/00

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Други филтри