Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
EJ16
66
90
08/92 → 12/00

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Други филтри