Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
CLHA
77
105
01/13 →

Bъздух
  • за студен климат
Смазочно масло
Гориво
  • за корпус на филтър с воден датчик
  • за корпус на филтъра без воден датчик
Други филтри
в подготовка
Хидравличен предавателен филтър
  • 02/17->
  • Автоматична скоростна кутия
  • Gearbox code DSG7 (DQ381)
Хидравличен предавателен филтър
  • Автоматична скоростна кутия
  • Gearbox code DSG6 (DQ250)