Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
F8CV
37
51
09/98 →

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Не е монтиран филтър
Други филтри