Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
D 24 TIC
90
122
08/86 → 07/88

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Други филтри