Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
B 230 FT
115
156
08/86 → 07/89

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Други филтри