Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
B 234 F
114
156
08/88 → 07/91

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Други филтри