Превозни средства

Производител

model series

model type
Код на двигателя
kW
PS
Година на производство
B200ET
120
163
01/85 → 12/85

Bъздух
Смазочно масло
Гориво
Филтър купе
Други филтри